Vesistönsuojelu

Uusi alku vesiensuojelutyöhön

Alueella toimineen Haminankylän vesistönsuojeluyhdistys ry:n toiminta oli ollut pysähdyksissä vuodesta 1997 lähtien toimihenkilöiden väsymisen ja niittokaluston loppuun kulumisen takia. Tämän johdosta yhdistys on poistettu Patentti-ja Rekisterihallituksen listoilta. Keväällä 2017 Ansionjärveä koskevassa Freshabit-hankkeen asukastilaisuudessa syntyi ajatus yhdistystoiminnan uudelleen organisoimiseksi, toiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi.

Mommilanjärven soutelu ry käsitteli asiaa kevään yhdistyskokouksessa ja päätti perustaa erillisen vesiensuojelujaoston. Souteluyhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on vesistöjen säilyminen hyvinä seuraaville sukupolville niin virkistys- kuin hyötykäytönkin osalta.

Heinäkuussa 2017 vesiensuojelujaosto järjesti tilaisuuden, jossa joukko alueen asukkaita kokoontui vesiensuojeluasioiden tiimoilta. Kokouksessa päätettiin siirtää toiminta ja varat Vesistönsuojeluyhdistykseltä Mommilanjärven soutelu ry:n vesiensuojelujaostolle. Niin ikään kokouksessa vahvistettiin jaoston arvot, missio ja visio. Hyväksytyn vision tavoitteena on toimialueen vesistöjen ja ympäristön säilyminen virkistävinä ja monimuotoisina tuleville sukupolville.

Jaoston yhteystiedot:

Puheenjohtaja Seppo Mattheiszen (Ansionjärven alue), smzen1@gmail.com, puh. 050 313 2281

Sihteeri Markku Juhola (Teuronjoen alue), markku.juhola@kolumbus.fi, puh. 0400 444714

Jäsen Heikki Mäkinen (Haminankylän alue), heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 514 8513

Jäsen Anu Lindberg (Mommilanjärven eteläpää), anu.lindberg@elisanet.fi, puh. 040 754 8028

Jäsen Harri Tonteri (Mommilanjärven pohjoispää)
harri-tonteri@hotmail.fi, puh. 050 522 0457

Olemme Facebookissa 

Mommilanjärven soutelu ry Vesiensuojelujaosto