Pro Mommilanjärvi ry

Uusi alku vesiensuojelutyöhön

Alueella toimineen Haminankylän vesistönsuojeluyhdistys ry:n toiminta on ollut pysähdyksissä vuodesta 1997 lähtien toimihenkilöiden väsymisen ja niittokaluston loppuun kulumisen takia. Tämän johdosta yhdistys on poistettu Patentti-ja Rekisterihallituksen listoilta.

Keväällä 2017 Ansionjärveä koskevissa Freshabit-hankkeen asukastilaisuudessa syntyi ajatus yhdistystoiminnan uudelleen organisoimiseksi ja toiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi.

Mommilanjärven soutelu ry käsitteli asiaa kevään yhdistyskokouksessa ja päätti perustaa erillisen vesiensuojelujaoston. Tämä jaosto ehti toimia kolmen vuoden ajan. Keväällä 2020 Mommilanjärven soutelu ry:tä uhkasi alasajo, koska vanhan hallituksen jäsenet eivät olleet enää valmiita jatkamaan tehtävissään. Hyvän monivuotisen työn ei haluttu valuvan hukkaan. Työtä jatkamaan lupautuivat souteluyhdistyksen vesiensuojelujaoston toimihenkilöt. Yhdistyksen tarkoitusperiä ei haluttu muuttaa. Edelleen yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan vesiensuojelua, vesistön käyttökelpoisuutta hyöty- ja virkistyskäyttöön sekä ylläpitää vesistön sekä sen lähiympäristön monimuotoisuutta.

Yhdistyksen nimeksi päätettiin Pro Mommilanjärvi. Sen myötä käyttöön saatiin kiitollisuudella vastaanotettu Esa Ojalan suunnittelema uusi tunnus. Logossa luku 1988 tarkoittaa Souteluyhdistyksen työn aloittamisvuotta Mommilanjärven hyväksi.

Toiminnan muotoina on järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia, esitelmä- ja informaatio- ym. vastaavia tapahtumia, harjoittaa neuvontaa, osallistua tutkimuksiin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviin kehityshankkeisiin ja pyrkiä herättämään mielenkiintoa yhdistyksen työhön.

Vesiensuojeluun liittyvää yleistä tietämystä lisätään pitämällä yhteyttä alan asiantuntijoihin sekä keräämällä tietoa vesistön tilasta ja kaikista niihin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi yhdistys voi järjestää vesiensuojeluun liittyviä hankkeita, sekä avustaa kustannuksin ja stipendein erilaisia toimia tavoitteidensa saavuttamiseksi.
 


Jaoston yhteystiedot:

Puheenjohtaja Seppo Mattheiszen (Ansionjärven alue), smzen1@gmail.com, puh. 050 313 2281

Sihteeri Markku Juhola (Teuronjoen alue), markku.juhola@kolumbus.fi, puh. 0400 444714

Jäsen Heikki Mäkinen (Haminankylän alue), heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 514 8513

Jäsen Anu Lindberg (Mommilanjärven eteläpää), anuriikkalindberg@gmail.com, puh. 040 754 8028

Jäsen Harri Tonteri (Mommilanjärven pohjoispää)
harri-tonteri@hotmail.fi, puh. 050 522 0457

Olemme Facebookissa 

Pro Mommilanjärvi ry

Jäsenmaksu 2020

Ilman jäsenmaksuja sekä vapaaehtoisia kannatusmaksuja emme pysty ylläpitämään toimintaamme. Jäsenmaksu vuonna 2020 on edelleen 20 eur ja jos haluat, voit lisätä siihen vapaaehtoisen kannatusmaksun. Näillä rahoilla pyrimme pääosin hoitamaan yleisten ja yhteisten vesialueiden kuntoa sekä järjestämään tiedotustilaisuuksia vesistön kunnossapidosta ym. tärkeistä asioista. Tilinumero: Mommilanjärven Soutelu ry/Vesiensuojelujaosto FI5639390058185927. Muista laittaa oma nimesi viitetietoihin.