Vesistönsuojelu

Uusi alku vesiensuojelutyöhön

Alueella toimineen Haminankylän vesistönsuojeluyhdistys ry:n toiminta oli ollut pysähdyksissä vuodesta 1997 lähtien toimihenkilöiden väsymisen ja niittokaluston loppuun kulumisen takia. Tämän johdosta yhdistys on poistettu Patentti-ja Rekisterihallituksen listoilta. Keväällä 2017 Ansionjärveä koskevassa Freshabit-hankkeen asukastilaisuudessa syntyi ajatus yhdistystoiminnan uudelleen organisoimiseksi, toiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi.

Mommilanjärven soutelu ry käsitteli asiaa kevään yhdistyskokouksessa ja päätti perustaa erillisen vesiensuojelujaoston. Souteluyhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on vesistöjen säilyminen hyvinä seuraaville sukupolville niin virkistys- kuin hyötykäytönkin osalta.

Heinäkuussa 2017 vesiensuojelujaosto järjesti tilaisuuden, jossa joukko alueen asukkaita kokoontui vesiensuojeluasioiden tiimoilta. Kokouksessa päätettiin siirtää toiminta ja varat Vesistönsuojeluyhdistykseltä Mommilanjärven soutelu ry:n vesiensuojelujaostolle. Niin ikään kokouksessa vahvistettiin jaoston arvot, missio ja visio. Hyväksytyn vision tavoitteena on toimialueen vesistöjen ja ympäristön säilyminen virkistävinä ja monimuotoisina tuleville sukupolville.

MOMMILANJÄRVEN SOUTELU RY SAI UUDEN HALLITUKSEN

Pitkään haasteena ollut yhdistyksen toiminnan jatkuminen oli vaakalaudalla, koska entiset hallituksen jäsenet eivät olleet käytettävissä eikä uusia vastuunkantajia ollut tarjolla. Myös koronapandemia toi omat haasteensa.  Monien eri vaiheiden jälkeen yhdistyksessä toimineen vesiensuojelujaoston vetäjät suostuivat ottamaan hallitusvastuun.  Päätökset tehtiin ylimääräisessä yhdistyskokouksessa syyskuussa. Kokouksessa mm. päätettiin vesiensuojelujaoston ehdotuksesta palata yhdistyksen perustehtävään, vesiensuojelutoimintaan. Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin Seppo Mattheiszen, sihteeriksi Markku Juhola, rahastonhoitajaksi Jukka Juhola, ja jäseniksi Anu Lindberg, Heikki Mäkinen ja Harri Tonteri.

Uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen 13.10.2020. Tässä kokouksessa käsitellään mm. ylimääräisen yhdistyskokouksen järjestämiseen liittyviä asioita kuten sääntö- ja nimen muutosta, kariutuneen hankesuunnitelman ja strategian päivittämistä. Nimiaihiona on Pro Mommilanjärvi. Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään torstaina 29.10.2020 klo 18 Haminankylän Kotipirtillä. Laita jo nyt ajankohta kalenteriin. Lähempänä kokousta lähetetään tarkemmat tiedot.

Puheenjohtaja Seppo Mattheiszen 

Jaoston yhteystiedot:

Puheenjohtaja Seppo Mattheiszen (Ansionjärven alue), smzen1@gmail.com, puh. 050 313 2281

Sihteeri Markku Juhola (Teuronjoen alue), markku.juhola@kolumbus.fi, puh. 0400 444714

Jäsen Heikki Mäkinen (Haminankylän alue), heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 514 8513

Jäsen Anu Lindberg (Mommilanjärven eteläpää), anuriikkalindberg@gmail.com, puh. 040 754 8028

Jäsen Harri Tonteri (Mommilanjärven pohjoispää)
harri-tonteri@hotmail.fi, puh. 050 522 0457

Olemme Facebookissa 

Mommilanjärven soutelu ry Vesiensuojelujaosto

Jäsenmaksu 2020

Ilman jäsenmaksuja sekä vapaaehtoisia kannatusmaksuja emme pysty ylläpitämään toimintaamme. Jäsenmaksu vuonna 2020 on edelleen 20 eur ja jos haluat, voit lisätä siihen vapaaehtoisen kannatusmaksun. Näillä rahoilla pyrimme pääosin hoitamaan yleisten ja yhteisten vesialueiden kuntoa sekä järjestämään tiedotustilaisuuksia vesistön kunnossapidosta ym. tärkeistä asioista. Tilinumero: Mommilanjärven Soutelu ry/Vesiensuojelujaosto FI5639390058185927. Muista laittaa oma nimesi viitetietoihin.

Kuva: Teuronjoki laskee Mommilanjärveen