Vesistönsuojelu

Uusi alku vesiensuojelutyöhön

Alueella toimineen Haminankylän vesistönsuojeluyhdistys ry:n toiminta oli ollut pysähdyksissä vuodesta 1997 lähtien toimihenkilöiden väsymisen ja niittokaluston loppuun kulumisen takia. Tämän johdosta yhdistys on poistettu Patentti-ja Rekisterihallituksen listoilta. Keväällä 2017 Ansionjärveä koskevassa Freshabit-hankkeen asukastilaisuudessa syntyi ajatus yhdistystoiminnan uudelleen organisoimiseksi, toiminnan aktivoimiseksi ja kehittämiseksi.

Mommilanjärven soutelu ry käsitteli asiaa kevään yhdistyskokouksessa ja päätti perustaa erillisen vesiensuojelujaoston. Souteluyhdistyksen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on vesistöjen säilyminen hyvinä seuraaville sukupolville niin virkistys- kuin hyötykäytönkin osalta.

Heinäkuussa 2017 vesiensuojelujaosto järjesti tilaisuuden, jossa joukko alueen asukkaita kokoontui vesiensuojeluasioiden tiimoilta. Kokouksessa päätettiin siirtää toiminta ja varat Vesistönsuojeluyhdistykseltä Mommilanjärven soutelu ry:n vesiensuojelujaostolle. Niin ikään kokouksessa vahvistettiin jaoston arvot, missio ja visio. Hyväksytyn vision tavoitteena on toimialueen vesistöjen ja ympäristön säilyminen virkistävinä ja monimuotoisina tuleville sukupolville.

Mommilanjärven soutelu ry on pitänyt sääntömääräisen vuosikokouksensa maaliskuussa 2020. Mm. tilinpäätöksen lisäksi käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarviot.

Itse soutelutapahtuma tulee jäämään väliin tänä vuonna, mutta vesiensuojelujaosto jatkaa toimintaansa.

Jaoston yhteystiedot:

Puheenjohtaja Seppo Mattheiszen (Ansionjärven alue), smzen1@gmail.com, puh. 050 313 2281

Sihteeri Markku Juhola (Teuronjoen alue), markku.juhola@kolumbus.fi, puh. 0400 444714

Jäsen Heikki Mäkinen (Haminankylän alue), heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 514 8513

Jäsen Anu Lindberg (Mommilanjärven eteläpää), anuriikkalindberg@gmail.com, puh. 040 754 8028

Jäsen Harri Tonteri (Mommilanjärven pohjoispää)
harri-tonteri@hotmail.fi, puh. 050 522 0457

Olemme Facebookissa 

Mommilanjärven soutelu ry Vesiensuojelujaosto

Niitot jatkuvat


Viime vuonna rantoja niitettiin jo toisen kerran. Yhteensä niittopaikkoja oli 16 kpl. Kukin rannanomistaja maksoi omat niittonsa ja vesiensuojelujaosto nk. yhteisten alueiden niitot. ELY- keskukselta saatu lupa on voimassa vielä tämän vuoden loppuun, joten henkilöt, jotka haluavat rantojaan niitettävän, tulisi ilmoittaa siitä 19.4.2020 mennessä puheenjohtaja Seppo Mattheiszenille os.  smzen1@gmail.com tai 050 313 2281. Niitot tehdään viikolla 28 (6.-10.7.2020) saman urakoitsijan toimesta. Niittotyön teettäminen on verotuksessa kotitalousvähennyskelpoista. Tuntihinta on 120 eur +Alv ja siirtohinta 150 eur + Alv. On sovittu, että siirtohinta jakautuu osallistujien kesken niin, että jokaisen ei tarvitse maksaa erikseen täyttä siirtoa niittoalueelle. 

Ilmoitathan niittotarpeesi ajoissa, sillä myöhästyneitä toiveita on hankala toteuttaa urakoitsijan työaikatauluista johtuen. Tehokkain niittotulos saadaan aikaan useamman vuoden peräkkäisillä niitoilla, joten on suositeltavaa tehdä työ vielä tänä vuonna. Urakoitsija nostaa leikkuujätteen kovalle maalle, josta se tulisi siirtää sovitulle läjityspaikalle. Sepolta voit saada vinkkejä henkilöistä, joilta voi kysyä apua leikkuujätteen siirrosta. Jäsenmaksu 2020

Ilman jäsenmaksuja sekä vapaaehtoisia kannatusmaksuja emme pysty ylläpitämään toimintaamme. Jäsenmaksu vuonna 2020 on edelleen 20 eur ja jos haluat, voit lisätä siihen vapaaehtoisen kannatusmaksun. Näillä rahoilla pyrimme pääosin hoitamaan yleisten ja yhteisten vesialueiden kuntoa sekä järjestämään tiedotustilaisuuksia vesistön kunnossapidosta ym. tärkeistä asioista. Tilinumero: Mommilanjärven Soutelu ry/Vesiensuojelujaosto FI5639390058185927. Muista laittaa oma nimesi viitetietoihin.