Yhdistyksen taustat

Mommilanjärven soutelu ry.Mikä on souteluyhdistyksen tehtävä?

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Hausjärven ja Kärkölän kunnissa, sekä entisen Hämeenkosken kunnan alueella vesistöjen käyttökelpoisuutta hyöty- ja virkistyskäyttöön sekä vesistöjen ja niiden luonnon suojelemista ihmisten vapaa-ajan ja elinkeinotoiminnan tarpeita varten.

Yhdistys järjestää vesistöön liittyviä tilaisuuksia, harjoittaa neuvontaa, antaa stipendejä ja avustusta, osallistuu tutkimuksista ja vesistöjen monipuolisen käytön edistämisestä aiheutuvien kustannusten peittämiseen sekä julkisella valistustoiminnalla ja muullakin tavoin pyrkii herättämään harrastusta yhdistyksen työhön.MIstä toiminta on saanut alkunsa?  

Juholan serkukset ja joukko muita ystäviä halusivat kerran kesässä kokoontua hauskalla tavalla viettämään aikaa mukavasti yhdessä soutamalla Mommilanjärvi päästä päähän. Tästä kehittyi ajatus saada kootuksi kerran kesässä niin vakituinen asujaimisto kuin kesäasukkaat samana päivänä järvelle ja samalla toteamaan ympäristön ja vesistön kehitys ja miettimään keinoja, miten ympäristö saataisiin säilymään myös seuraaville sukupolville. Ensimmäinen Mommilanjärven soutelu -tapahtuma järjestettiin vuonna 1988 ja vuosina 1991-2019 se järjestettiin vuosittain. Miksi erillistä vesistönhoitotahoa tarvitaan?  

Alueella on vähän vesistöjä. Vesistöjen käyttötarkoitus on vuosien kuluessa muuttunut. Tukkien uittoväylästä ja tulvien suojelun hoitamisesta on pääpaino entistä enemmän siirtynyt ihmisten virkistyskäyttömahdollisuuksien suuntaan. Vesistön rehevöityminen, umpeen kasvaminen, mataloituminen ja limoittuminen, puhtaiden hiekkarantojen tärveltyminen, rapukantojen tuhoutuminen, sinilevän esiintyminen jne. ovat olleet hitaasti etenevä, jopa vuosikymmeniä kestävä tapahtumasarja monissa Suomen vesistöissä. Niin Mommilanjärvelläkin.

Suotuisissakin oloissa palautuminen voi viedä vuosia. Liiallinen rehevöityminen on ongelma, jota voidaan torjua ja jonka syihin voidaan vaikuttaa. Asukkaiden yhteisten tavoitteiden löytäminen on tärkeätä hyvään kunnostustulokseen pääsemiseksi. Souteluyhdistys kiinnittää ihmisten huomiota ympäristön tilaan ja kehottaa miettimään keinoja, jotta vesistöt säilyisivät myös seuraaville sukupolville. Tähän tarvitaan myös varoja.Miten tavoitteet saavutetaan?  

Varoja yhdistys kerää pääasiassa järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tempauksia, myymällä oheistuotteita, arpajaisilla, vastaanottamalla lahjoituksia sekä vuokraamalla omaa kalustoaan erilaisiin tilaisuuksiin.

Tapahtumasta on tehty kolme ammattikorkeakoulutasoista päättötyötä. Yhteistyötä on tehty vuosien saatossa Helsingin yliopiston, Hausjärven lukion ja yläasteen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyvinkään Riihimäen aikuiskoulutuskeskuksen ja lukuisien muiden tahojen kanssa. Ja monen yhteistyökumppanin kanssa yhteistyö on vakiintunut. Ja työ jatkuu. Markku Juhola

Mommilanjärven soutelu ry:n puheenjohtaja 1988-2014